Oorzaak borstkanker

Hoe ontstaat kanker

Het lichaam is opgebouwd uit cellen die samen verschillende weefsels vormen. Er moeten steeds nieuwe cellen worden aangemaakt. Dit is nodig om te kunnen groeien en om dode, beschadigde of verouderde cellen te kunnen vervangen. Dit gebeurt door celdeling. Cellen kunnen in de loop van de tijd onherstelbaar beschadigd raken door blootstelling aan allerlei schadelijke invloeden. Hierdoor kan de celdeling ontregeld worden. Door teveel celdeling raakt het evenwicht tussen celgroei en celdood verstoord. Er worden te veel cellen gemaakt, waardoor een tumor ontstaat. Er zijn goedaardige en kwaadaardige tumoren. Bij kwaadaardige tumoren spreken we over kanker. Bij kanker vermeerderen de cellen zich ongecontroleerd, dit noemen we woekeren. Deze cellen breiden zich uit in het omliggende weefsel en richten daar schade aan. Ook kunnen kankercellen zich verspreiden (uitzaaien) naar verder weg gelegen plaatsen, via de bloedvaten, lymfevaten of doordat ze in een lichaamsholte terechtkomen (bijvoorbeeld de buikholte) 

Oorzaak borstkanker

Ondanks dat er veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar borstkanker, is nog niet duidelijk waardoor borstkanker ontstaat. Meestal spelen meerdere factoren een rol. Aangetoond is dat de hormoonhuishouding en overgewicht na de overgang een rol kunnen spelen.

Aangezien borstkanker vaker op oudere leeftijd voorkomt, worden vrouwen vanaf 50 jaar iedere twee jaar uitgenodigd voor het Bevolkingsonderzoek.

Erfelijkheid

Borstkanker is voor Nederlandse vrouwen de meest voorkomende vorm van kanker. Eén op de acht vrouwen krijgt borstkanker. Bij een klein deel (5 tot 10%) van de patiënten gaat het om een erfelijke vorm en is de oorzaak een afwijkend gen. Soms komt in een familie alleen borstkanker voor en in andere families komt borstkanker samen met andere vormen van kanker voor, zoals eierstokkanker. eierstokkanker en borstkanker kunnen door dezelfde erfelijke aanleg worden veroorzaakt. 

De informatie voor alle erfelijke eigenschappen is vastgelegd in de zogeheten genen van elk mens. Een 'fout' in een van deze genen kan leiden tot een erfelijke ziekte. Voor zover nu bekend zijn er twee eigenschappen vooral betrokken bij erfelijke borst- en eierstokkanker. Ze heten BRCA-genen (naar het Engelse woord voor borstkanker 'breast cancer'), en worden aangeduid als BRCA1 en -2. In elke nieuwe, voor deze vorm van borst- en eierstokkanker verdachte familie moet eerst worden onderzocht welke fout er eventueel in één vna de borstkankergenen zit. Bij sommige families zijn andere nog onbekende genen betrokken bij het ontstaan van de ziekte. Naar deze genen wordt nog veel onderzoek gedaan.

Aanwijzingen voor erfelijke borst- en eierstokkanker:

  • Borstkanker vóór het 35e jaar
  • Borstkanker in beide borsten, waarbij de eerste tumor ontstond voor het 50e jaar
  • Borstkanker voor het 50e jaar én eierstokkanker in dezelfde tak van de familie of bij dezelfde persoon
  • Een man met borstkanker én borstkanker in de familie bij een vrouw
  • Twee eerstegraads familieleden (moeder, zus, dochter) met borstkanker, waarbij bij minstens één van hen deze is ontstaan voor het 50e jaar.
  • Drie of meer naaste famillieleden met borstkanker ongeacht de leeftijd
  • Eierstokkanker voor het 50e jaar

Het risico op borst- en eierstokkanker

Als een vrouw het afwijkend BRCA1- of BRCA2-gen heeft, betekent dat een veel grotere kans om borstkanker en/of eierstokkanker te krijgen. Vrouwen in Nederland hebben tot hun 70e jaar 11% kans op borstkanker en bijna 2% kans op eierstokkanker. Vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-gen hebben 60 tot 80% kans op borstkanker. BRCA1-gendragers hebben 30-60% kans op eierstokkanker en BRCA2-gendragers hebben 5 tot 20% kans op eierstokkanker. 

Onderzoek moet uitwijzen of iemand het BRCA1- of BRCA2 gen heeft. Men onderzoekt het bloed op afwijkingen in deze genen. Het kan 3 tot 6 maanden duren voordat de uitslag bekend is. Bij vrouwen met een duidelijk verhoogd risico op borst-/eierstokkanker maar waarbij het gen niet gevonden is, is het advies om vanaf het 35e jaar jaarlijks een mammogrfie te maken. 

Wanneer een vrouw draagster blijkt te zijn van een BRCA-gen, kan zij een operatie overwegen. Daarbij worden de borsten en/of de eierstokken met de eileiders verwijderd. dit vermindert het risico op het ontstaan van kanker sterk. Zulke operaties zijn ingrijpend. De mogelijkheden in uw situatie en de gevolgen hiervan voor u worden dan ook eerst uitgebreid besproken met uw klinisch geneticus, casemanager en behandelend arts. 


De Santeon ziekenhuizen

Santeon is een ziekenhuisgroep bestaande uit zeven toonaangevende topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland. Santeon stimuleert open samenwerking tussen de zeven ziekenhuizen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. 


Santeon’s 1 + 1 = 7 aanpak

Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland beter kan. Hoewel de kwaliteit van onze zorg, ook de borstkankerzorg, in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Santeon is in 2007 opgericht om open samenwerking tussen de Santeon ziekenhuizen te stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Hoe wij dit aanpakken? Lees verder

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en ons websiteverkeer te optimaliseren. Door op de button ‘akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid. Voor meer informatie of het uitzetten van cookies klikt u op de button ‘aanpassen’.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en ons websiteverkeer te optimaliseren. Door op de button ‘akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid. Voor meer informatie of het uitzetten van cookies klikt u op de button ‘aanpassen’.